Hunde i området

Placering af hjertestartere
19. august 2018

På bestyrelsens vegne, skal jeg hermed oplyse følgende.

  1. Hunde SKAL føres i snor
  2. Såfremt hunde går løs på grundstykke, skal de være under kontrol, så de ikke forulemper børn, og andre hunde.
  3. Medfør altid en pose, til opsamling af efterladenskaber fra din hund