Betaling af Grundejerforeningskontingent

Ny TV boks fra YouSee
26. januar 2017
Fejl hos YouSee vedr. Bokse
17. marts 2017

Som oplyst på Grundejerforeningens generalforsamling i 2016 vil grundejere, som ikke er tilmeldt automatisk træk via PBS, blive pålagt et gebyr på Dkk. 100 på deres opkrævning af grundejerforeningskontingent.

Pt. er det ca. halvdelen af grundejerne, som er tilmeldt PBS. Der bruges mange ressourcer på at inddrive ej indbetalte kontingent og derfor har vi valgt denne løsning.

Bestyrelsen i Grundejerforeningen HIO