Indkaldelse til Generalforsamling Hole-in-One 2018

Nyheder fra Yousee
25. marts 2018
Grundejerforeningen Hole-in-one Regnskab 2017
25. marts 2018

Grundejerforeningen Hole in One

GENERALFORSAMLING 2018

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen ”Hole in One”

Fredag den 30. marts 2018 kl. 16

Generalforsamlingen afholdes i lokalet på 1. sal over receptionen i HGSR.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
  3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen
  4. Rettidigtindkomneforslag
  5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
  6. Valg af 3 eller 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt