Ændringer i tv-pakker fra YouSee

Administrationaftale med HGSR
25. maj 2020
Administrationsaftale, 2021
2. december 2020

1. Generel information

Her kan du danne dig et overblik over de nyeste ændringer med samarbejdet mellem YouSee og Grundejerforeningen. På yousee.dk/meretv kan du også læse mere om hvornår kanalomlægningen sker hos dig.

1.2 Pris, 2021
Prisen på pakkerne er følgende:
  • Grundpakke: 151,40 pr. md.
  • Mellempakke: 259,72 pr. md.
  • Fuldpakke: 340,47 pr. md.
Vær opmærksom på at der betales 50 kr. pr. faktura på de 4 kvartaler med kr. 12,5 på hver opkrævning.

Tilmeldingen foregår gennem husejermailen; husejer@hgsr.dk
Hvis betalingen ikke finder sted inden den nye frist, kan vi opsige/lukke signalleverancen uden yderligere varsel. Ved forsinket betaling af ethvert beløb i henhold til denne aftale, er YouSee berettiget til at opkræve morarenter efter rentelovens regler. YouSee er endvidere berettiget til at opkræve gebyrer ved udsendelse af rykkerskrivelser. Genoptagelse af signalforsyningen kan først ske, når restancen er betalt. Der opkræves et genåbningsgebyr på den efterfølgende regning. Afbrydelsen af signalforsyningen på grund af manglende betaling medfører ingen reduktion i fakturabeløbet.

1.2 Opsigelse samt ændring af pakke
Til,- og framelding af abonnement samt ændringer af pakker sker på følgende datoer: Pr. 1.4 og igen pr. 1.10.
OBS: Medlemmer skal således indberette deres ønsker pr. 1.3 og pr. 1.9.
Tilmeldingen foregår gennem husejermailen; husejer@hgsr.dk

2. Ændringer hos YouSee 2020

2.1 Kanalændringer
Her vises en programoversigt over de kanaler, som er tilknyttet den enkelte pakke:
Se den fulde kanal-oversigt

2.2 Nye kanaler I starten af det nye år vil teknikere fra YouSee gå i gang med en kanalomlægning. Det sker i etaper rundt i landet i perioden fra uge 3 til 8 i 2020.
  • Med kanalomlægningen får alle medlemmer den nye YouSee tv-kanal i jeres tv-pakke.
  • Hvis du har en ’Fuldpakke’ eller en ’Tillægspakke’, vil du få Viasat Golf, som en ny kanal i din tv-pakke.
  • Kanalen Comedy Central skifter d. 8 januar 2020 navn til Paramount Network. Kanalen vil fortsat byde på komedieserier, late-night shows og stand-up.
Derudover lancerer YouSee en helt ny tv-kanal, som automatisk bliver en del af Grundpakken. Her kan man se nye danske underholdningsprogrammer produceret af YouSee og store amerikanske tv-serier fra 21st Century Fox.
Kanalerne kommer til at ligge som en fast kanalplads, ligesom de andre tv-kanaler. Man kan desuden streame alt indhold, og se det, når man vil via YouSee og Tv&Film-appen.

2.3 Nu kan man se din tv-pakke via Apple Tv
Et nyt samarbejde med Apple betyder, at I nu også kan se jeres tv-pakke direkte via den nyeste version af Apple Tv (Apple TV 4). Man vil stadig få den fulde tv-oplevelse med YouSee Tv-boksen, men har man flere tv’er, kan man allerede i dag bruge fx Chromecast, YouSee Tv&Film-appen – og nu også Apple Tv. 


2.4 Indeholder ikke musiktjenester
Vi gør samtidig opmærksom på, at TV-pakkerne ikke indeholder musiktjenesten.