Udskydelse af GENERALFORSAMLING 2020

Nye Lamper til Himmerland
8. november 2019
Administrationaftale med HGSR
25. maj 2020

Kære grundejere i HIO

Vi var i bestyrelsen bekendt med, at generalforsamlingen i HIO var udfordret med baggrund i regeringens udmelding omkring forsamlinger. Nu kom så meldingen om, at perioden er forlænget til 10. maj med mulighed for yderligere forlængelse. Det har den konsekvens, at vi er nødsaget til at udskyde generalforsamlingen. Vi kan i skrivende stund ikke udpege et nyt tidspunkt for generalforsamlingen.

Det kan være en mulighed at gennemføre generalforsamlingen i forbindelse med Slaget om Himmerland (med forbehold for at det gennemføres), og en mulighed kunne være at gennemføre den udendørs eller ved brug af flere lokaliteter i Himmerland, så fysisk kontakt reduceres. Der vurderes i skrivende stund på disse muligheder, og alle vil selvfølgelig blive varslet med nødvendige frister jfr. vedtægter.

Det er som sagt en helt ny situation og en situation uden fortilfælde, som vi har måtte forholde os til. Idenfor for de kommende dage vil I modtage Beretning for året 2019, Regnskab for 2019, Budget for 2020 med en skriftlig uddybning, status på igangværende tiltag i HIO samt hvilke tiltag, der arbejdes med frem mod en mulig generalforsamling.

Det er vigtig at alle grundejere føler, at de er fuldt orienteret om de økonomiske forhold og er bekendt med, hvordan den siddende bestyrelse har tænkt sig at disponere i 2020 frem til en mulig generalforsamling. Arbejdet i bestyrelsen fortsætter ufortrødent.

Bestyrelsesmedlem Gitte Kjølby har valgt at bytte plads med suppleant Rene Løgsted Andersen, således at bestyrelsen består af Torben Drejer (29), Henrik Christensen (30), Klaus Thomsen (271), Rene Løgsted Andersen (252) og Henrik K. Damsgaard (241) med Gitte Kjølby (287) og Preben Borregaard som suppleanter.

Vi håber på jeres forståelse i denne helt ekstraordinære situation

Med venlig hilsen og på gensyn

Bestyrelsen i HIO