Vedligeholdelse af arealer

Klipning og vedligeholdelse af græsarealer ved huse

  • Klipning af græsarealer foregår i sæsonen, som er gældende for forår, sommer og efterår.
  • Der klippes fællesarealer og husområder 1 gang ugentligt samt kanter hver 2./3. uge.
  • Klipning omkring lamper 1 gang årligt.
  • For klipning af græsarealer ved huse skal der være uhindret adgang for klippemaskine omkring husene.
  • Der klippes ikke, såfremt der er lavet beplantning, opsat krukker eller lignende, som hindrer fri adgang og passage.

Beskæring af træer og buske ved huse iht. rekvisitionssedler.

  • Én gang årligt kan der bestilles beskæring på egen grund iht. rekvisitionssedler.
  • Skal der ske beskæring mellem 2 huse, kræver dette en underskrevet gensidig aftale mellem de to husejere.
  • Der er afsat 300 timer årligt til beskæring. Det svarer til gennemsnitlig 1 time pr. hus (dog max. 1½ time).
  • Beskæringen udover 1½ time pr. hus afregnes direkte til husejeren, og timepris vil for 2021 være kr. 515,- inkl. moms.
  • Vælger HIO at afholde weekender med selvbeskæring, hvor HGSR skal stå for oprydningen af beskæringsaffald, vil dette tidsforbrug fratrækkes i de afsatte 300 timer til årlig beskæring.