Nyt fra bestyrelsen i forhold til de grønne arealer

Referat af ordinær generalforsamling, 07. april 2023
21. april 2023
Bestil beskæring & klipning
20. september 2023

Som nævnt på generalforsamlingen er udgangen på Centrets opsigelse af samarbejdsaftalen blevet, at bestyrelsen i HIO i lighed med de 2 andre grundejerforeninger (GF Golfparken og GF Golfvænget) har valg at indgå en aftale med Græshoppen om klipning af de grønne områder (læs eventuelt beretningen fra generalforsamlingen for en uddybning).

Samtidig med indgåelse af aftalen med Græshoppen, så har vi valgt at reducere de arealer som klippes, og lade arealerne overgå til ”vild med vilje” eller som det hedder ude på golfbanen, Rough. En omlægning, som ud over at gavne biodiversiteten, også er mere i tråd med tidsånden og som ydermere gavner fællesskabets økonomi. Det er selvsagt en ændring, som kommer til at kræve en vis tilvænning fra os som husejere, men som vi er overbevist om, på sigt vil blive en gevinst for vores område.

Omlægningen vil som gevinst give os råderum til at investere i andre forskønnelsesprojekter til gavn for vores område.

Vi kommer til løbende hen over sommeren at indsamle indtryk, idet vi med stor tænkelighed ikke nødvendigvis har ramt midt i skiven i første forsøg. Der er vi jo ret heldige med græs, for det er ret taknemmeligt, hvis det bliver nødvendig med tilpasninger.

Som nævnt på Generalforsamlingen arbejder vi fortsat med at afdække mulighederne for, at klipningen kan suppleres med brug af klipperobotter.

Vi vil ligeledes gerne endnu engang henstille til, at vi overholder lokalplanen. Bruger man sit hus også i de meget fugtige perioder, så er det værd at overveje at etablere en holde-/parkeringsplads med græsarmeringssten (NB: eneste lovlige belægning) for derved at undgå, at områder bliver opkørte. Ydermere vil vi gerne opfordre til at etablere afslutninger rundt om husene, som overflødiggør brug af kantklipper – kantklipning er dyrt da det foregår manuelt, men har desværre også den store ulempe at det slider på de nederste kanter i tagpladerne, ligesom det også slider på træværket rundt om terrasserne. Der kan således slås to fluer med et smæk – reduceret slid på hus samt forbedret økonomi til fællesskabet.

Vi er som nævnt åbne for input i bestyrelsen, men vil også gerne henstille til, at man indledningsvis søger at tilgå ændringerne med et positivt mindset.

De bedste forårshilsner

Bestyrelsen i HIO