Referat af Generalforsamling i Grundejerforening Hole-in-one 2016

Nye tiltag i Himmerland golf & Spa Resort
1. april 2016
GF beretning 15 2016
14. maj 2016

Referat af ordinær generalforsamling den 25.03 2016

Ad 1 – Valg af dirigent
Advokat Mikael Møller Pedersen blev enstemmigt valgt.
Ad 2 – Bestyrelsens beretning
Beretning vedlagt
Spørgsmål til beretning:
Poul Christensen hus 227 ønskede klarhed om muligheden for tilkøb af fælles jord for at lovliggøre byggeri. Tilkøb af fælles jord er ikke en mulighed. Kommunen vil have alle sager behandlet samtidigt, og bestyrelsen mener i øvrigt ikke, det vil være en økonomisk attraktiv løsning.
N.K. Strøyberg hus 248 havde bemærkninger til den nye renovations ordning. Den nye ordning er besluttet af kommunen, og bestyrelsen har desværre ikke adgang til at ændre denne beslutning.
Jens Wodstrup hus 102 havde bemærkninger til fældning af træer på fælles arealer.
Det er aftalt at plan for fælles områder lægges på foreningens hjemmeside.
Ad 3 – Fremlæggelse af regnskab
Bestyrelsen beklagede at regnskabet på grund af tidspres ikke var blevet udsendt før generalforsamlingen. Der blev omdelt kopier til de interesserede.
Efter gennemgang af regnskabet blev det godkendt af generalforsamlingen.
Regnskabet vil blive lagt på foreningens hjemmeside.
Ad 4 – Rettidig indkomne forslag
Ingen forslag at behandle
Ad 5 – Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
Efter gennemgang af budget – med uændret kontingent – blev det godkendt af generalforsamlingen.
Budgettet vil blive lagt på foreningens hjemmeside.

Ad 6 – Valg af 3 eller 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
Der var 1 bestyrelsesmedlem på valg – og Jens Sørensen blev genvalgt. Inge Lise Søndergaard ønskede at udtræde af bestyrelsen 1 år før tid. Henrik Damsgaard (Klyngen) blev valgt uden modkandidat og afløser hermed Inge Lise Søndergaard i bestyrelsen.
Ad 7 – Valg af revisor
Som revisor var der genvalg til Rene Durafour.
Punkt 8 – Eventuelt
Direktør for Himmerland Golf & Spa Resort, Claus Birk, gennemgik de mange nye fine tiltag som vil komme alle husejere til gode:
Ny flot legeplads
Købmandsbutik
Starters House
Backstage bar ”Bobby’s” i forbindelse med Bowlingcentret
Foldboldgolf på par 3 banen
Døgnåben reception
Fordelskort/loyalitetskort (bliver lagt på hjemmesiden)
Mulighed for køb af rabatterede Green Fee og hotel ophold
Rabat på Royal Oak
Orientering om GSM overvågning med tænd/sluk ure og sms advarsel (orientering vedlægges)
Venlig men bestemt opfordring fra Kristian (vicevært) at ALLE husejere kører storaffald til renovationspladserne og IKKE stiller det ved affaldscontainerne. Hvis man ønsker at de gamle affaldsstativer fra husene skal fjernes, skal stativerne stilles ved postkasserne.
Gennemgang af den nye YouSee løsning som bliver meget mere fleksibel og billigere for husejerne.
I aftalen følger en box som normalt koster DKK 99 – for mere info se her på hjemmesiden. Husk den analoge golfkanal nedlægges per 1.6 2016.
Grundet flere tyverier var der positiv tilkendegivelse fra Generalforsamlingen til at se på en bomløsning ved indkørsler til husområderne. Kan også være video overvågning m.v.
Postkasserne nedlægges og posten/aviser kan hentes i receptionen.
Opfordring til at man i såvel biler som i golfbiler kører stille og roligt i områderne. Evt. se på etablering af bump ved hus 63 (fra stien til vejen)
Ønske om eventuel endnu mere belysning på stierne.
Generalforsamlingen slut.
Referent: Anette Sørensen