Referat af orienterende generalforsamling

Administrationsaftale, 2021
2. december 2020
Info: Hul 19 terrassen
25. maj 2021

Referat af orienterende generalforsamling i Grundejerforeningen
Hole in One (HIO) d. 2. april 2021 kl. 14:00
Afholdt virtuelt på Teams.

Læs referatet her