Serviceperson

HIO har indgået aftale med Torben Haglund om,
at han fungerer som serviceperson
HIO ønsker at sikre, at vi husejere kan blive hjulpet med forskellige serviceopgaver, så det bliver lidt lettere at have hus i Himmerland. Vi er lykkes med at finde en serviceperson, som kan kontaktes primært, når husejerne ikke selv er eller har mulighed for at være til stede og tilse sin ejendom, f.eks. ved dårlige vejrforhold, strømafbrydelser, tilsyn efter uvejr, o.l. Ud over at føre tilsyn med området for at sikre, at området står pænt og præsentabelt - f.eks om der er lys i lamperne mv. - så vil servicepersonen også kunne hjælpe med kontakt til relevante håndværkere osv.
Vi er super glade for, at Torben Haglund har sagt ja til at påtage sige denne opgave. Opgavebeskrivelse er lavet i samarbejde med Torben – og evt. opgaver udover hvad der står i aftalen – aftales nærmere mellem den enkelte husejer og Torben.
Aftalen omfatter nedenfor nævnte opgaver. Opgaver herudover er HIO uvedkommende og er for egen regning:
 1. Følgende opgaver varetages af Haglund:
  1. Rundering af husområdet med henblik på at sikre, at alt fremstår pænt og ordentligt:
   • Sikre at de grønne områder fremstår ordentlig, og hvis ikke så indmelde til Græshoppen eller de ansvarlige i bestyrelsen. Det kan være forhold som lavthængende/uhensigtsmæssige beplantninger, uhensigtsmæssigt overfladevand, problemområder/spor i forbindelse med opkørsel, mv.
   • Lamper med pærer, som ikke lyser tilstrækkeligt
   • Skader på installationer, lamper, o.l.
   • Affald
   • Uregelmæssigheder ved/på huse eller væltede genstande
   • Tegn på indbrud eller lignende
  2. Serviceperson for husejere i forhold til, hvem de kan kontakte for at få løst udfordringer. Det er målsætningen, at sponsorlisten på HIO’s hjemmeside kommer til at indeholde de primære serviceaktører, elinstallatør, VVS, kloak, tømrer mv., så opgaven kan begrænses til at henvise til hjemmesiden.
  3. Generel serviceperson for husejere i forbindelse med spørgsmål mv.
  4. Tilsyn med varmepumper o.l. i forbindelse med driftsstop samt evt. tilkald af håndværker efter forudgående aftale med enten husejer eller HIO’s bestyrelse.
 2. HIO gør opmærksom på, at servicepersonen selv må sætte grænserne for husejerne, idet der kan være husejere, som har stor appetit på gratis ydelser.

Vi håber, at I alle vil tage godt imod Torben i egenskab af serviceperson og husker at vise ham den respekt at begrænse kontakten til indenfor normal arbejdstid.

Torben træffes på Mobil 24 80 27 26

Bestyrelsen i HIO byder Torben velkommen i den nye rolle og glæder os meget til samarbejdet.