Campingvogne i området

Opkrævning af Grundejerkontingent
21. juli 2017
Breve fra Yousee
11. august 2017

På given foranledning, gør bestyrelsen opmærksom på følgende.

 

For delområde A, B og C gælder:

Opstilling af campingvogne, parkering af autocampere, både og lignende samt længere tids opstilling af telte må ikke finde sted på den enkelte ejendom eller de tilgrænsende vej- arealer og fællesarealer.