Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Hole-in-One

Grundejerturnering 2016
3. marts 2016
Nye tiltag i Himmerland golf & Spa Resort
1. april 2016

GENERALFORSAMLING

I henhold til vedtægtens § 8 indkaldes der til ordinær generalforsamling i
Grundejerforeningen ”Hole in One”

Fredag d. 25. marts 2016 – kl. 16:00

I Himmerland Golf & Spa Resort A/S Multirum.

DAGSORDEN

Valg af dirigent.

Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

Aflæggelse af regnskab underskrevet af bestyrelsen.

Rettidigt indkomne forslag.

Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.

Valg af 3 eller 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Valg af revisor.

Eventuelt.
Under eventuelt kan der ikke sættes forslag til afstemning.

Med venlig hilsen og på gensyn
Bestyrelsen