Grundejerforeningen Hole-in-one Regnskab 2017

Indkaldelse til Generalforsamling Hole-in-One 2018
25. marts 2018
Grundejerforeningens årlige golfturnering
25. marts 2018

Grundejerforeningen Hole In One

Centervej 1, Gatten 9640 Farsø

Regnskab for året 2017

Grundejerforeningen Hole In One Resultatopgørelse

Indtægter:

Kontingent

Andre indtægter

Indtægter, ialt

Administrationsaftale med
Himmerland Golf & Spa Resort A/S

Dækningsbidrag, ialt Omkostninger:

Ejendomsskatter

Vedligeholdelse grønne områder Legepladser
El – drift gadebelysning

Rep. og vedligeholdelse veje Grundejermatch/generalforsamling Advokat
Edb udgifter/Hjemmeside

Løn- og kontingent administration

Forsikringer Tab på debitorer

Diverse

Omkostninger i alt

Resultat før finansielle poster

Finansielle poster:

Renteudgifter

Afskrivning gadebelysning/driftsmidler

Årets resultat

2017 Realiseret

2.093.000 9.400 2.102.400

1.300.000

802.400

85.959

96.525 49.223 24.024

4.618 44.362 95.156 43.533

8.854

9.306 0

4.322

466.183 336.217

14.702 196.620 124.895

2017 Budget

2.100.000 0 2.100.000

1.300.000

800.000

87.000

100.000 10.000 60.000

50.000 30.000 40.000 10.000

7.000

8.000 10.000

5.000

417.000 383.000

15.000 200.000 168.000

Grundejerforeningen Hole In One

Balance Aktiver

31.12.2016

31.12.2017

328.022 3.500

708.429

1.039.951

634.585 124.895

759.480

-77.330 51.301 306.500

280.471 1.039.951

Bankkkoonnttoo, Spar Nord 128.168 Kontingentrestancer 10.500

Gadebelysning 905.048

Aktiver, i alt Passiver

Egenkapital: Egenkapital primo

Årets resultat

Egenkapital, i alt

Mellemregning med HGSR Skyldige udgifter
Gæld gadebelysning

Gæld, i alt

Passiver, i alt

Note 1:

1.043.716

474.801 159.784

634.585

-302.648 169.979 541.800

409.131 1.043.716

Grundejerforeningen Hole In One ejer jordareal, som bl.a rummer Garia Course. Den offentlige ejendomsværdi pr. 31.12.2016 udgør kr. 4.452.200

Årsregnskabet 2017 Godkendelse

Nærværende årsregnskab for 2017 godkendes hermed. Gatten, den 12. marts 2018

__________________ Torben Bech

__________________ Henrik Damsgaard

__________________ Jens Sørensen

Revisionspåtegning

Nærværende regnskab for 2017 har jeg revideret. Gatten, den 26. marts 2018

_____________ Rene Durafour